Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

  • 01 lipca 2016

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Jak skutecznie wyjść naprzeciw wymaganiom konkurencyjnego rynku pracy? Czym wyróżnić się spośród połowy miliona absolwentów, którzy każdego roku kończą studia wyższe INNOWACYJNOŚĆ w MYŚLENIU, KREATYWNOŚĆ i PROFESJONALIZM. Tego poszukują dzisiejsi pracodawcy! Właśnie dla Ciebie, stworzyliśmy PIERWSZY W POLSCE KIERUNEK STUDIÓW: INNOWACYJNOŚĆ i ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ. Nowością jest, że studiujesz cztery moduły: INNOWACYJNOŚĆ, ORGANIZACJĘ I ZARZĄDZANIE, NAUKI O POLITYCE oraz KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ - dodatkowo wybierasz jedną z trzech atrakcyjnych specjalności: BRANDING lub STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO.

Masz ogromną szansę studiowania unikatowego i innowacyjnego kierunku,  którego program został opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie. Jako nasz Student sam wybierasz profil, który najbardziej Cię interesuje. Ponadto masz możliwość odbycia części studiów za granicą, w ramach programu ERASMUS. Przed Tobą otwierają się szerokie perspektywy kariery zawodowej, we wszystkich wymiarach sfery publicznej.

 

SPECJALNOŚCI:

  • BRANDING - Dzięki tej specjalności staniesz się specjalistą w zakresie promowania i zarządzania projektami innowacyjnymi związanymi z budową świadomości marki – kreowaniem i utrzymaniem jej pozytywnego wizerunku. Zyskasz umiejętności samodzielnego kształtowania strategii marki oraz określania jej architektury. Zachowania konsumenckie i style życia, brand design, design management, semiotyka kultury popularnej – to przykładowe przedmioty, które przewiduje program kształcenia na tej specjalności. Otwiera się zatem przed Tobą perspektywa zatrudnienia w firmach konsultingowych, agencjach brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką.
  • STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO - Innowacyjne zarządzanie w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego to dziś wyzwanie przyszłości. Studia na tej specjalności wyposażą Cię w umiejętności i kompetencje warunkujące właściwe programowanie strategiczne oraz wykonywanie kompleksowych przedsięwzięć prorozwojowych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Otrzymasz wiedzę na temat finansów publicznych, a w szczególności kwestii zasad finansowania jednostek samorządowych. W swojej przyszłej pracy, bez problemu będziesz wykorzystywał technologie informacyjne i komunikacyjne e-administracji. Będziesz dysponował umiejętnościami tworzenia strategii marketingowych, mających na celu podnoszenie konkurencyjności miast i regionów - w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Konkurencyjność i kreatywność regionu, zarządzanie majątkiem publicznym, strategie zrównoważonego rozwoju, marketing terytorialny – to przykładowe przedmioty, realizowane w cyklu studiów.
  • Gdzie możesz znaleźć pracę po Innowacyjności i Zarządzaniu Sferą Publiczną?
    Jako nasz Absolwent, będziesz przygotowany do pracy w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich, w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwenci są także bardzo dobrze przygotowani do pracy w instytucjach pozarządowych (np. fundacjach) i administracji prywatnej (np. bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej).

Wybierz kierunek… na przyszłość! Wybierz Innowacyjność & Zarządzanie Sferą Publiczną na UKW! Przejdź do REKRUTACJI

 

 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230