Plany zajęć

Plany zajęć: studia stacjonarne - semestr zimowy 2016/2017

Podział na grupy

W załącznikach znajdują się pliki z podziałem na grupy dla kierunków: Bezpieczeństwo narodowe oraz Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną.

Informujemy, że zmiana grupy możliwa jest jedynie wówczas, gdy dana osoba znajdzie inną chętną osobę na swoje miejsce. Nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu w sekretariacie.

 

Dyżury pracowników INP

Dyżury pracowników Instytutu Nauk Politycznych w semestrze zimowym 2016/2017

Informacje dla studentów st. niestacjonarnych

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI:

Zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

ustalenie, wysokość, opłaty, studia niestacjonarne

 

Uchwała Senatu Nr 149/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 170/2014/2015 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

zmiana, zasady, pobieranie, tryb, warunki, opłaty, usługi edukacyjne

 

Numer konta do dokonywania wpłat za czesne:

Wydział Humanistyczny

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
79 1500 1360 1213 6002 4254 0000

Zasady i warunki przenoszenia osiągnięć stypendysty wymiany studenckiej

Zarządzenie Nr 13/2010/2011
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie Zasad i warunków przenoszenia osiągnięć stypendysty wymiany studenckiej
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230