Plany zajęć

Plany zajęć: studia stacjonarne - semestr letni 2016/2017

Plany zajęć dostępne po zalogowaniu w systemie USOS: www.usosweb.ukw.edu.pl

 

Politologia I stopnia

I rok

II rok spec. reklama i public relations

II rok spec. współpraca z Chinami

III rok spec. reklama i public relations

III rok spec. współpraca z Chinami

 

Politologia II stopnia

I rok

II rok spec. bezpieczeństwo wewnętrzne

II rok moduł lokalna polityka społeczna

II rok moduł marketing instytucji publicznych

 

Bezpieczeństwo narodowe

I rok

II rok spec. bezpieczeństwo ekologiczne

II rok spec. bezpieczeństwo ekonomiczne

II rok spec. bezpieczeństwo społeczne

III rok spec. bezpieczeństwo ekologiczne

III rok spec. bezpieczeństwo ekonomiczne

III rok spec. bezpieczeństwo społeczne

 

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

I rok

II rok spec. branding

II rok spec. coaching

II rok spec. strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

III rok spec. branding

III rok spec. coaching

III rok spec. strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

 

Harmonogram zajęć blokowanych

Studia III stopnia

Plany zajęć: studia niestacjonarne

Podział na grupy

W załącznikach znajdują się pliki z podziałem na grupy dla kierunków: Bezpieczeństwo narodowe oraz Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną.

Informujemy, że zmiana grupy możliwa jest jedynie wówczas, gdy dana osoba znajdzie inną chętną osobę na swoje miejsce. Nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu w sekretariacie.

 

Dyżury pracowników INP

Dyżury pracowników Instytutu Nauk Politycznych w semestrze zimowym 2016/2017

Informacje dla studentów st. niestacjonarnych

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI:

Zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

ustalenie, wysokość, opłaty, studia niestacjonarne

 

Uchwała Senatu Nr 149/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 170/2014/2015 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

zmiana, zasady, pobieranie, tryb, warunki, opłaty, usługi edukacyjne

 

Numer konta do dokonywania wpłat za czesne:

Wydział Humanistyczny

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
79 1500 1360 1213 6002 4254 0000

Zasady i warunki przenoszenia osiągnięć stypendysty wymiany studenckiej

Zarządzenie Nr 13/2010/2011
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie Zasad i warunków przenoszenia osiągnięć stypendysty wymiany studenckiej
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230