Plany zajęć i harmonogramy

Plany zajęć: studia stacjonarne - semestr letni 2016/2017

Plany zajęć dostępne po zalogowaniu w systemie USOS: www.usosweb.ukw.edu.pl

 

Politologia I stopnia

I rok

II rok spec. reklama i public relations

II rok spec. współpraca z Chinami

III rok spec. reklama i public relations

III rok spec. współpraca z Chinami

 

Politologia II stopnia

I rok

II rok spec. bezpieczeństwo wewnętrzne

II rok moduł lokalna polityka społeczna

II rok moduł marketing instytucji publicznych

 

Bezpieczeństwo narodowe

I rok

II rok spec. bezpieczeństwo ekologiczne

II rok spec. bezpieczeństwo ekonomiczne

II rok spec. bezpieczeństwo społeczne

III rok spec. bezpieczeństwo ekologiczne

III rok spec. bezpieczeństwo ekonomiczne

III rok spec. bezpieczeństwo społeczne

 

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

I rok

II rok spec. branding

II rok spec. coaching

II rok spec. strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

III rok spec. branding

III rok spec. coaching

III rok spec. strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

 

Studia III stopnia

Podział na grupy

W załącznikach znajdują się pliki z podziałem na grupy dla kierunków: Bezpieczeństwo narodowe oraz Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną.

Informujemy, że zmiana grupy możliwa jest jedynie wówczas, gdy dana osoba znajdzie inną chętną osobę na swoje miejsce. Nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu w sekretariacie.

 

Plany zajęć: studia niestacjonarne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230