Egzaminy poprawkowe

  • 29 sierpnia 2017

prof. Janusz Golinowski - 11.09 godz. 11.00

prof. Maria Ewa Szatlach - 5.09 godz. 10.00

prof. Paweł Malendowicz - 8.09 godz. 9.00

Dnia 1 września od godz. 8.00 odbędą się egzaminy poprawkowe, warunkowe dla studentów wszystkich kierunków z dr hab. F. Pierzchalskim prof. nadzw.

dr Łukasz Jureńczyk - Geografia polityczna 14.09 godz. 12.00, sala 108

                                 Międzynarodowe stosunki wojskowe 14.09 godz. 12.30 sala 108

Egzamin poprawkowy z Ideologii politycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z dr A. Laską odbędzie się dnia 8 września o godz. 16.30 w auli.

Zaliczenie poprawkowe z Społecznych uwarunkowań innowacyjności dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z dr A. Laską odbędzie się dnia 8 września o godz. 17.30.

dr A. Ciżmowska:

Egzamin poprawkowy:

Samorząd i polityka lokalna (I rok IiZSP) 05.09 godz. 14.00 sala 210;

Zaliczenia poprawkowe:

System zabezpieczenia społeczne w Polsce (II rok BN) 05.09 godz. 12.45 sala 210;

Polityka społeczna (II rok BN) 06.09 godz. 10.00 sala 210;

Polityka rynku pracy (III rok BN) 06.09 godz. 10.00 sala 210

pozostałe zaliczenia poprawkowe, także studentów z IHiSM na dyżurze

 prof. M. Geise - 4,11.09 godz. 10.00 - 12.00

dr A. Kaszkur - 11.09 godz. 10.00

dr K. Sierzputowska - 11.09 godz. 10.00

prof. M. Kosman 11.09 godz. 9.00 - 10.30

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230