Stypendia dla studentów i doktorantów

  • 28 sierpnia 2017

STYPENDIA MNiSW 2017/2018 DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

 

Informujemy studentów i doktorantów o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1050).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1051).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

Ze względu na konieczność zaopiniowania przez Radę Wydziału Humanistycznego wnioski należy składać w Sekretariacie Dziekana WH (pokój 2, niski parter) do 8 września 2017 r.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230