Aktualności

Kolejne uprawnienia habilitacyjne Wydziału Humanistycznego UKW

Z końcem minionego roku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał pozytywną decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pozwalającą uczelni na nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

czytaj całość…

UWAGA Wszyscy studenci ostatnich roczników !!!

Dnia 22 listopada (środa) o godz. 14.30 w auli odbędzie się spotkanie studentów ostatnich roczników wszystkich kierunków z pracownikami Biura Karier UKW. Spotkanie dotyczyć będzie kompetencji zawodowych oraz możliwości zatrudnienia studentów zgodnie z kwalifikacjami uzyskiwanymi w toku studiów na danym kierunku.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230